PODSUMOWANIE KONKURSU SZOPEK I STROIKÓW NA ZAMKU PIASTOWSKIM

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy przy współpracy Ośrodka Kultury i Sztuki zorganizował Regionalny Konkurs Na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny. W tym roku z całego Dolnego Śląska napłynęło 226 szopek oraz 197 stroików. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Jury w składzie Janina Stasiak – krytyk, historyk sztuki, Łucja Seredyszyn-Wojtasik – historyk sztuki, Dariusz Czekaj – historyk sztuki, Zdzisława Newelska – wiceprzewodnicząca Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej TPD oraz Alina Tarnawska – animator kultury w Oddziale Miejskim TPD nagrodzili i wyróżnili prace. Najaktywniejszym udziałem w konkursie czyli największą ilością szopek i stroików wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach. Grand Prix za najpiękniejszy stroik otrzymała Julia Malinowska z Gimnazjum Salezjańskiego w Lubinie.

KONKURS SZOPEK – ZOBACZ PROTOKÓŁ

KONKURS STROIKÓW – ZOBACZ PROTOKÓŁ

ZOBACZ ZDJĘCIA

Konkurs z roku na rok cieszył się coraz większym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. W roku 1995 napłynęła rekordowa liczba 298 szopek. Od 1992 roku odbywały się uroczyste wystawy z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, oświatowych i Kurii Biskupiej w Legnicy. Od 1992 roku, podczas inauguracji wystawy szopek, przekazywane jest tradycyjnie przez Komendanta Hufca ZHP w Legnicy – Betlejemskie Światło Pokoju, które następnie przenoszone jest do instytucji współpracujących z MCK „Harcerz” i domów prywatnych.

W 1999 roku po likwidacji województwa legnickiego, konkurs z wojewódzkiego przekształcono w regionalny – dolnośląski. Organizatorzy prowadzili numerację szopek i tak się złożyło, że u progu zbliżającego się roku 2000 na konkurs wpłynęła dwutysięczna szopka. Corocznie zostaje nagrodzonych kilkadziesiąt szopek, a wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymują pamiątkowe dyplomy. W X jubileuszowym konkursie w roku 1999 napłynęła rekordowa liczba 362 szopek. Otwarcia przeglądu dokonał J. E. Ks. Bp Stefan Regmunt.

Po połączeniu placówek MCK „ Harcerz” i MDK, konkurs do 2009 roku kontynuowało Młodzieżowe Centrum Kultury a od 2010 organizację przejął Oddział Miejski TPD w Legnicy. Wystawy Szopek odbywają się w Muzeum Miedzi, Kościele św. Jacka, świetlicy parafialnej „Barka” św. Jadwigi Śląskiej. W tym roku podsumowanie i wystawa pokonkursowa zorganizowana jest w Zamku Piastowskim w Legnicy.

umwd_logookis_logo

Projekt jest współfinansowany ze środków

budżetu Województwa Dolnośląskiego.