PODSUMOWANIE PROGRAMU “LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE”

20 grudnia w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się podsumowanie I etapu realizacji programu “Legnica przyjazna rodzinie” z udziałem prezydenta miasta Tadeusza Krzakowskiego i przedstawicieli ponad 30 podmiotów wspierających tę akcję. Przyjęto 3 nowe instytucje i podpisano obustronne na czas nieokreślony. Legnickie TPD w partnerem programu jest od lipca 2015 roku, na spotkaniu w hotelu organizację reprezentował prezes Kazimierz Pleśniak.