PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO-JUBILEUSZOWEGO W TPD

Odznaczenia wyróżnienia okolicznościowe, w tym statuetki \”Nade wszystko dziecko\” wręczone zostały podczas dorocznego spotkania działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, podsumowującego kolejny rok pracy.

Uroczystość odbyła się w Młodzieżowym Centrum Kultury w obecności zaproszonych gości wszyscy przyjaciele organizacji, działacze i sponsorzy zostali uhonorowani.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Janina Stasiak wieloletnia zasłużona społeczna działaczka TPD. Tytuł Honorowego członka TPD wieloletniej działaczce, byłej prezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Lubinie Jadwiga Kryglewska. Złotą Odznakę „Zasłużony działacz TPD” otrzymał Tadeusz Krzakowski.

Odznakę „Przyjaciel Dziecka” otrzymali: Kamila Tymko-Giza, Elżbieta Iwanicka, Bogusław Ksel, Jadwiga Rozmiarek, Piotr Żabicki. Medale pamiątkowe z okazji 95-lecia TPD w Polsce i 70-lecia na Dolnym Śląsku otrzymali: Dorota Czudowska, Czesław Kowalak, Krzysztof Kułacz, Tadeusz Samborski, Mirosława Stachura, Włodzimierz Szyposz, Anna Wasila i Józef Wasinkiewicz. Statuetki „Nade Wszystko Dziecko” 2015” otrzymali: Elżbieta Palej, Zbigniew Rutc, Violetta Urban, ks. dr Andrzej Ziombro. Wyróżnienia dla najbardziej przyjaznych samorządów, które wspierały pomocą finansową i rzeczową inicjatywy podejmowane przez TPD trafiły do starostwa powiatowego, urzędu miasta w Legnicy, urzędu miasta i gminy w Prochowicach i urzędu gminy w Legnickim Polu. Wyróżnienie “Super Pomocna Dłoń” otrzymała Fundacja KGHM Polska Miedź. „Sponsor Roku” – Tauron Dystrybucja S.A., „Filantrop Roku 2014/2015” – Hurtownia Książek „Skazani na Sukces”.

fot. A. Kobel

Największą inicjatywą charytatywną uznano Koło Przyjaciół Dzieci przy Oddziale Miejskim w Legnicy prowadzone przez Adama Kobela za zorganizowanie II Maratonu Charytatywnego ZUMBA. Inicjatywą kulturalną Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy – za organizację XX Jubileuszowego Festiwalu Piosenki Ekologiczne. Najciekawsza inicjatywą obchodów 70-lecia TPD w Legnicy uznano zorganizowanie dnia TPD w Gimnazjum Nr 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa została nagrodzona za upowszechnianie idei TPD w środowisku akademickim i organizację konferencji naukowej „TPD. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość”. Medal „Pomocna Dłoń” otrzymał Technikum Weterynaryjnego Wojciech Bieleń, laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Statuetki dla Kół, w których najaktywniej działa młodzieżowy wolontariat otrzymały: Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Liceum Salezjańskie w Lubinie.

Wyróżnienie „Fenomen Roku” za szczególnie aktywną pracę i podejmowanie nowych inicjatyw trafiło do Aleksandry Halikowskaiej.„Działaczkami Roku” zostały Jolanta Szymańska i Sylwia Ślęzak. „Dobroczyńcami Roku” za szczególne zaangażowanie w działaniach na rzecz dzieci i TPD uznano aspirantów sztabowych Jana Fornala i Andrzeja Jurkowskiego oraz Krzysztofa Piotrowskiego, prezesa Stowarzyszenia Kibiców „Tylko Miedź”.
„Placówką najbardziej przyjazną dzieciom” zostało Pogotowie Opiekuńcze. „Złotą Wiolinkę” za działalność artystyczną i uświetnianie imprez organizowanych przez TPD w Legnicy występami artystycznymi otrzymała Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy pod dyrekcją Pana Janusza Trepiaka.

Wyróżnienie dla najbardziej przyjaznych mediów promujących inicjatywy podejmowane przez nasze TPD otrzymały redakcje: Radia Plus Legnica, Dami TV oraz portali e-legnickie.pl i lca.pl.

Najaktywniejsze Koła Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego i Oddziału Okręgowego w kategorii przedszkoli Koła Przyjaciół Dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 1, 8, 14 i 18. W kategorii szkół podstawowych: Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 10 i 16. W kategorii zespołów szkół z gimnazjami: Zespół Szkół Rolniczych, Gimnazjum nr 5, Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W kategorii innych placówek i instytucji: Młodzieżowe Centrum Kultury, Pogotowie Opiekuńcze i Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

W wyniku podsumowania konkursu na najaktywniejsze koło w oddziale Okręgowym w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono: Zespół Szkół w Legnickim Polu, Szkoła Podstawowa w Bartoszowie, Szkoła Podstawowa w Bieniowicach, Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach i Zespół Szkół w Miłkowicach. W kategorii szkół w miastach statuetki otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lubinie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie i Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach. W kategorii szkół integracyjnych i placówek specjalnych: Zespół Szkół Integracyjnych, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze i Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.

źródło: lca.pl