POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2015 – PROGRAM FEAD

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy we współpracy z Bankiem Żywności w Jaworze i OPS od maja br. realizuje program pomocy żywnościowej FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz MPiPS.

Pomoc będzie kierowana do tych osób, które z przyczyn finansowych, nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Trafiać będzie do ograniczonej liczby osób w najtrudniejszej sytuacji, ale w sposób intensywny i stanowić systematyczne wsparcie. Podopieczni programu powinni być objęci również dodatkową pomocą (działania towarzyszące) na rzecz włączenia społecznego, czy też wsparciem psychologicznym. Zachęcamy Koła do wspomnianych działań.

We wrześniu i październiku OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS/GOPS) mogą nadal kwalifikować osoby uprawnione do otrzymywania pomocy żywnościowej w FEAD Podprogramie 2015, który będzie trwał min. do końca 2015 r.

Osobom uprawnionym do otrzymania pomocy na podstawie KRYTERIUM DOCHODOWEGO pracownicy socjalni i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) wydadzą skierowania do organizacji, która będzie wydawać żywność (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy).

Osoby, które pobierały żywność I KOŃCZY SIĘ ich skierowanie muszą zgłosić się do OPS po przedłużenie skierowania.

Zostały ostatnie wolne miejsca
WIĘCEJ INFORMACJI bzsos.pl, drogą elektroniczną: tpd.legnica@wp.pl oraz pod numerem tel. (76) 724 51 09.

fead_program