POWOŁANO MIEJSKĄ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ WOLONTARIATU TPD

10 marca 2016 r. w siedzibie Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyło się spotkanie inaugurujące funkcjonowanie Miejskiej Młodzieżowej Rady Wolontariatu TPD, która ma być kolejnym organem doradczym dla członków największego Oddziału TPD w Polsce. Młodzież prężnie funkcjonuje w kołach Przyjaciół Dzieci oraz w środowiskach społecznych na terenie szkoły i miasta. Młodzi wielokrotnie wspomagają pracę legnickiego Oddziału TPD przy organizacji przedsięwzięć programowych. Spośród zaproszonych do współpracy osób wybrano Zarząd Miejskiej Młodzieżowej Rady Wolontariatu TPD.

Przewodniczący

Paweł Dziopa

 Zastępcy Przewodniczącego

Justyna Trojnacka
Krystian Wójcik
Karolina Kwiecień

Skarbnik

Anna Chowaniec

Sekretarz

Anna Szaruga

Zastępca Sekretarza

Gabriela ŁomańskA

Rzecznicy

Barbara Wójtowicz
Aleksandra Zamkowska