POZNALIŚMY WSPÓŁCZESNYCH KORCZAKOWCÓW

Pokłosiem konferencji popularno-naukowej “Janusz Korczak – co to znaczy troska o dziecko” było wyróżnienie i nominowanie “Współczesnych Korczakowców”. 27 listopada uroczyście podsumowano ogólnopolski konkurs “Współcześni Korczakowcy są wśród nas”, zorganizowanego z inicjatywy legnickiego oddziału TPD przy współpracy Zarządu Głównego TPD w Warszawie oraz Redakcją “Płomyczka”. 

Jego celem było odnalezienie i popularyzacja osób m.in. społeczników, szlachetnie zasłużonych w działalności dla dobra dzieci. Przez blisko rok do biura TPD nadchodziły karty, przedstawiające sylwetki osób, realizujących ideę Starego Doktora. W czerwcu br. zakończył się I etap konkursu, w trakcie którego nagrodzono osoby, które typowały i zgłaszały „Współczesnych Korczakowców” (wykonały karty zgłoszeniowe). Pod koniec listopada poznaliśmy sylwetki wyróżnionych przez Komisję Konkursową oraz osób nominowanych do tytułu “Współczesnego Korczakowca”. Sylwetki wraz z krótkim biogramem opublikowane zostaną w formie tytułowego albumu, złożonego z nadesłanych kart oraz w biuletynie informacyjnym TPD Legnica „Nade wszystko Dziecko 2013”.

Współcześni Korczakowcy, kliknij aby powiększyć

Tymczasem mamy przyjemność zaprezentować Państwu sylwetki “Współczesnych Korczakowców” na stronie internetowej TPD. Wyróżnieni i nominowani otrzymali akty nadania i nominacji do tytułu, które wręczył członek Prezydium Zarządu Głównego TPD w Warszawie Zygmunt Nowaczyk oraz członek ZG TPD Kazimierz Pleśniak.

Komisja Konkursowa “Współcześni Korczakowcy są wśród nas” w wyniku obrad z dnia 23.11.2012 w składzie:
Kazimierz Pleśniak – członek Zarządu Głównego TPD w Warszawie, prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy
Jolanta Szklarska – dyrektor biura Zarządu Głównego TPD  w Warszawie
Janusz Sapa – Redaktor Naczelny miesięcznika „Płomyczek”
Zygmunt Nowaczyk - członek Prezydium Zarządu Głównego TPD w Warszawie
Irena Malanowska - redaktor naczelna czasopisma „Przyjaciel Dziecka”
Barbara Głowacka – członek Prezydium Zarządu Głównego TPD w Warszawie
postanowiła nadać tytuł “Współczesnego Korczakowca” następującym osobom:

ANTONINA BUCHTA

Emerytowana nauczycielka, dyrektorka, działacz ZHP i TPD Osiek koło Lubina (woj. dolnośląskie). Od młodzieńczych lat chciała być nauczycielką i to marzenie się spełniło, wypełniając życie pani Antoniny do dnia dzisiejszego. Upór oraz determinacja w walce o swoich podopiecznych oraz wypracowany autorski system dydaktyczno–wychowawczy sprawił, że pani Antonina pełniła przez wiele lat funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej w Osieku. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestała działalności na rzecz pomocy dzieciom, wykonując ją wolontariacko. Służy dobrą radą dzieciom, młodzieży oraz innym pedagogom. W sowich działaniach podkreśla „że dzieci należy traktować poważnie, wychowywać w realnym świecie, a nie uczyć życia w fantazji”. Pani Antonina oddaje innym to co ma najcenniejsze – serce.

BOŻENA MIKTUS

Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD, przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy. Pani Bożena od kilku lat bardzo aktywnie włącza się wraz ze swoimi uczniami w akcje organizowane przez legnicki oddział TPD. Przy kole, któremu przewodniczy działa jeden z najprężniej działających młodzieżowych wolontariatów TPD w legnickich szkołach. Głównym celem działalności pani Bożeny jest zapobieganie patologiom społecznym, propagowanie idei wolontariatu, pomoc w wyborze właściwych postaw życiowych oraz ochrona i rzecznictwo praw dziecka.JANINA AUGUSTYN

Prezes Zarządu Powiatowego TPD w Gorlicach, działaczka ZHP. Obecnie prowadzi m.in. środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Gorlicach. Emerytowana nauczycielka, była dyrektorka, która włożyła wiele pracy w budowę, organizację i usprawnienie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach. W swojej pracy pedagogicznej szczególną troską otacza dzieci pochodzące z rodzin zaniedbanych pedagogicznie, dysfunkcyjnych, rodzin zastępczych oraz sieroty. Stara się pozyskiwać środki finansowe, rzeczowe od sponsorów i różnych instytucji, aby pomagać podopiecznym koła TPD oraz świetlicy środowiskowej. Jest organizatorką zimowisk, półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz z innymi problemami. Pani Janina na swoim koncie ma wiele nagród oraz odznaczeń.

DARIUSZ LASEK

Kierownik świetlicy TPD „Przystań” w Przemyślu, wychowawca, pedagog. Pracował jako wolontariusz w parafialnym klubie sportowym w Przemyślu. Jako pedagog pracował tak, aby zagospodarować dzieciom ich wolny czas. Współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Przemyślu m.in. jako wychowawca kolonijny oraz opiekun turnusów rehabilitacyjnych. Długoletnie zaangażowanie w pracę społeczną sprawiło, iż od ubiegłego roku pan Dariusz jest wychowawcą i kierownikiem świetlicy „Przystań” w Przemyślu. Jest również pedagogiem i instruktorem w Zespole Szkół w Kalnikowie. Nadal pracuje i udziela się jako wolontariusz, tam gdzie widzi zapotrzebowanie. Pragnie przywracać piękno będące w każdym dziecku.

BARBARA SZEWCZYK-STAŃKO

Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD w Legnicy, opiekun szkolnego Klubu Młodych Wolontariuszy. Bardzo często pełni rolę wychowawcy i opiekuna podczas koloni oraz zimowisk organizowanych przez legnicki oddział TPD. Obecnie pani Barbara pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy. Pani Barbara jest inicjatorką takich działań jak zbiórki żywności, zabawek i przyborów szkolnych  dla potrzebujących dzieci. Współpracuje również z Domem Pomocy Społecznej w Legnicy. Osoba wielokrotnie nagradzana, wyróżniana m.in. przez Prezydenta Miasta Legnicy.RENATA NICPOŃ

Nauczycielka biologii oraz opiekunka młodzieżowego wolontariatu szkolnego koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy. Mobilizuje i inspiruje swoich podocznych do pełnienia funkcji wolontariackich miedzy innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy oraz w wielu akacjach organizowanych przez legnicki oddział TPD. Pani Renata koordynuje akcję “Żaczek”, polegającej na zbiórce przyborów szkolnych, czuwa też nad kiermaszem „Pomóż Świętemu Mikołajowi”, „Uśmiech pod choinkę” , „Miś” , „Zajączek”  i wielu innych. Jest bardzo otwarta na współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci przy organizacji imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży.


JANINA WANICKA

Emerytowana nauczycielka i dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi. Była działaczka ZHP. W pracy z dziećmi stosowała zasady metodyki zuchowej, harcerskiej oraz autorytet patrona Ośrodka – Janusza Korczaka. Pani Janina zawsze starała być blisko dzieci najbardziej pokrzywdzonych i  potrzebujących. Była realizatorką programów edukacyjnych i profilaktycznych, takich jak m.in. „Szkoła miejscem bezpiecznym” „Rusz się i nie siedź” oraz wielu innych. Pani Janina jest i była współpracownikiem wielu organizacji działających na rzecz pomocy dzieciom. Organizatorka licznych turnusów rehabilitacyjnych dla wychowanków ośrodka, jak i ich rodziców. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za swoje działania m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

ELŻBIETA BIEDAK

Nauczycielka, wieloletnia przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi, była działaczka ZHP. Pani Elżbieta podejmuje inicjatywy mające na celu aktywizację i uspołecznienie uczniów. Bierze udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez legnickie TPD. Pozyskuje żywność w ramach europejskiego programu PEAT, wspomagając MOPS i GOPS w Złotoryi. Wyróżniona często pełni rolę opiekuna na półkoloniach letnich, zimowiskach oraz podczas turnusów rehabilitacyjnych dla wychowanków placówki. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana podczas swojej działalności  min. Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Komisja Konkursowa nominowała do tytułu “Współczesnego Korczakowca” następujące osoby:
Jolanta Bekaluk-Pyrz - przewodnicząca koła Przyjaciół Dzieci, dyrektor oraz nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Krzywej im. Brygady Kawalerii Pancernej
Jolanta Ubysz – nauczyciel plastyki i techniki w Zespole Szkół w Legnickim Polu
Alina Bucha - wicedyrektor ds. opieki i wychowania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczka w Złotoryi
Aneta Piątkowska - członek Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Kunicach, członkini szkolnego koła Przyjaciół Dzieci w Kunicach
Dorota Kosińska - pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Złotoryi oraz nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Zagrodnie
Lila Matuk - nauczycielka religii w SP nr 4 w Legnicy
Urszula Przygrodzka - opiekun koła Przyjaciół Dzieci przy SP 9 w Legnicy
Małgorzata Lewandowska - wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, nauczycielka w SP nr 10 w Legnicy
Regina Iskra - nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy oraz wychowawca świetlicy

Nominowani do tytułu “Współczesnego Korczakowca”, kliknij aby powiększyć

ZDJĘCIA Z WRĘCZENIA WYRÓŻNIEŃ I NOMINACJI ZAMIESZCZONE ZOSTANĄ W GALERII KONFERENCJI POPULARNO-NAUKOWEJ