PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Na zebraniu należy wybrać Przewodniczącego zebrania oraz:
– trzyosobowy skład komisji rekrutacyjnej, w tym przewodniczącego
– trzyosobowy skład koła: przewodniczącego koła Przyjaciół Dzieci, sekretarza, skarbnika

Należy zawrzeć informacje z wyboru delegatów na konferencję sprawozdawczo-wyborczą Oddziału Okręgowego/Miejskiego TPD w Legnicy oraz:
– stan liczebny koła
– ilość obecnych na zebraniu
– wykaz gości zaproszonych
– porządek zebrania wg podanych norm (scenariusz)
– najważniejsze wnioski i informacje o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi koła
– informacje o wyborze: Zarządu koła, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika
– informacje o wyborze: komisji rewizyjnej, w tym przewodniczącego komisji

Prosimy o podanie wybranego delegata z adresem i telefonem na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą, która odbędzie się w drugiej dekadzie lutego 2015 r. 

Koła do 30 członków wybierają 1 delegata, powyżej 30 członków – 2 delegatów.