PRZEGLĄD KOLĘD GRANYCH I ŚPIEWANYCH

Oddział Miejski TPD wspólnie z kołem Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy organizuje II Przegląd Kolęd Granych i Śpiewanych. Impreza odbędzie się w dniu 11.01.2012 r. o godzinie 15:30 w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3.

Podczas przeglądu należy zaprezentować 1 kolędę zespołowo lub indywidualnie. Kolędy mogą być grane lub śpiewane. Jury będzie brało pod uwagę ogólny wizerunek osoby lub zespołu; sposób prezentacji i wykonanie oraz ewentualne dodatkowe elementy.

Prosimy o zgłoszenie do dnia 9 stycznia 2012 do godziny 11.00 (termin ostateczny). W zgłoszeniu należy podać: dane osobowe (grupy bądź jednej osoby), tytuł kolędy z zaznaczeniem sposobu wykonania.

Zgłoszenia prosimy kierować pod: e-mail: tpd.legnica@wp.pl / tel.: 76 724-51-09