REGIONALNY KONKURS W RAMACH OBCHODÓW 95-LECIA TPD W POLSCE

Dolnośląski Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz Oddział Okręgowy w Legnicy zapraszają do udziału w Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym pn. “95 lat TPD w oczach dziecka”. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach obchodów 95-lecia TPD w Polsce. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie – plastyczną i fotograficzną – nowością jest możliwość udziału przez wolontariuszy, osoby dorosłe oraz dziennikarzy-fotoreporterów (w kategorii prace fotograficzne).

KATEGORIA KONKURS FOTOGRAFICZNY

Przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 10 lat oraz działaczy, wolontariuszy i przyjaciół TPD, fotoreporterów, mediów. Na konkurs można składać prace fotograficzne o wymiarze co najmniej A5, zarówno czarno-białe (zwłaszcza zdjęcia archiwalne) i kolorowe. Tematem i przedmiotem konkursu mają być zdjęcia archiwalne, jak również wykonane na bieżąco obrazujące działalność TPD na rzecz dzieci i ich rodzin.

Prace fotograficzne oceniać będziemy w czterech kategoriach:
I
– dzieci w wieku 10-15 lat
II – młodzież, wolontariusze 16-18 lat
III – dorośli (działacze, przyjaciele TPD, rodzice)
IV – fotoreporterzy

KATEGORIA KONKURS PLASTYCZNY

Prace plastyczne powinny nawiązywać do działalności TPD od roku 1945 na Dolnym Śląsku. Tematem prac mogą być np.: pomoc dzieciom i rodzinie, prowadzenie i działalność sierocińców, domów opieki, ognisk wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, organizowanie dla dzieci festynów z okazji Dnia Dziecka, imprez mikołajkowych i gwiazdkowych, różnego rodzaju konkursów, kolonii, zimowisk, obozów rehabilitacyjno – leczniczych dla niepełnosprawnych, paraolimpiady, plenerów plastycznych, opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi, akcje charytatywne, zbiórki darów żywnościowych i inne charakterystyczne dla TPD formy działalności.

Technika prac plastycznych dowolna: plakat, mozaika, rzeźba, metaloplastyka).

Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:
5-8 lat
9-12 lat
13-16 lat
oraz plakaty 14-18 lat

DO KIEDY MOŻNA NADSYŁAĆ PRACE?

Prace plastyczne i fotograficzne można nadsyłać do 12 maja bieżącego roku opisane imieniem, nazwiskiem, adresem, zwłaszcza nazwą szkoły, telefonem kontaktowym z podaniem wieku (kategorii) oraz z krótkim opisem zdjęć archiwalnych.

Prace należy należy przesyłać lub dostarczyć do:

Oddział Miejski TPD
al. Orła Białego 259-220 Legnica

Podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu (dokładny termin zostanie Państwu udostępniony).

Za udział w konkursie przewiduje się przyznanie co najmniej 3 nagród głównych w każdej grupie wiekowej, oraz do 10 wyróżnień. Główne nagrody, to sprzęt fotograficzny, sprzęt rekreacyjno sportowy, albumy i książki oraz inne nagrody niespodzianki ufundowane przez Oddział Dolnośląski TPD, Oddział Okręgowy TPD Legnica i sponsorów.