REGULAMIN XIV KONKURSU PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO “CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ”

*termin nadsyłania prac: 27 października 2015

UWAGA: Przypominamy, że przed zgłoszeniem prac do biura TPD należy przeprowadzić wewnętrzną ocenę prac w szkole

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

WYMAGANIA:
• prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,
• prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A2 (59,4cm x 42 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),
• jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,
• prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych i w każdej kategorii wiekowej przyznane będą co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia. Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe, będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Organizator nie zwraca nagrodzonych prac.