REGULAMIN XIV KONKURSU PLASTYCZNEGO “ŻYJMY ZDROWO I BEZPIECZNIE”

*termin nadsyłania prac: 19 marca 2016

Konkurs ma na celu popularyzację zdrowego stylu życia (racjonalne odżywianie, uprawianie sportów, właściwe spędzanie wolnego czasu, zapobieganie nałogom) oraz bezpieczeństwa (bezpieczne poruszanie się po drogach, bezpieczna kąpiel, zapobieganie pożarom itp.).

Jak w roku poprzednim przewidujemy także wydzielenie w konkursie części dotyczącej zasad ruchu drogowego. Dla osób, które podejmą ten temat przewidziane są specjalne nagrody i wyróżnienia.

Praca może być wykona indywidualnie lub przez grupę:
• prace plastyczne mogą być wykonane na formacie nieprzekraczającym A2 (59,4cm x 42cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),
• jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę.

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę wykonującego oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod którego kierunkiem powstała praca.

NAGRODY
Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: 4-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat i powyżej 16 lat. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.