RZECZNICY PRAW DZIECKA

OKRĘGOWI RZECZNICY PRAW DZIECKA TPD

dyżurują i udzielają porad

Barbara Szewczyk-Stańko – środy w godz. 11:00-12:00

Bożena Miktus – piątki w godz. 13:15-14:30

w siedzibie Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy
Plac Słowiański 1 (budynek Starostwa Powiatowego)

pokój 427; tel. 76 854-86-44

adres e-mail: rzecznikprawdziecka.tpdlegnica@wp.pl

oraz

Elżbieta Palej w Oddziale TPD w Lubinie pod nr tel. 721-682-282

Z sprawami można zwrócić się także pod adres poczty elektronicznej:

rzeczniktpd.lubin@wp.pl

Strony internetowe o tematyce Praw Dziecka:
www.brpd.gov.pl

PLIKI DO POBRANIA:
Wykaz praw i obowiązków rodziców

__________________________________________________

Rola Rzeczników Praw Dziecka TPD

Czy potrzebni są Rzecznicy Praw Dziecka? Odpowiem sympatycznym wierszykiem:

Niech się wreszcie każdy dowie
i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały!

Krzywdzenie dzieci trwa tak długo, jak trwają dzieje ludzkości. I mimo zmieniających się postaw etycznych i prawnych wobec bólu i cierpienia dziecka, krzywdzenie dzieci jest problemem i dzisiaj. Wiemy, że nie wszystkie dzieci żyją w szczęśliwych rodzinach i na swojej drodze życiowej spotykają nie tylko samych dobrych i życzliwych ludzi. Niektóre z nich są ofiarami przemocy. Ten haniebny proceder jest często wstydliwie ukrywany, a jak z naszej pracy wynika, dotyka również nasze legnickie rodziny i środowiska. My jako dorośli często dostrzegamy krzywdzenie dzieci, jednak nie mamy odwagi lub ochoty powiedzieć: NIE – bo po co wtrącać się w nie swoje sprawy? Naszym dążeniem jest, by każde dziecko, czyli osoba, która nie ukończyła 18 lat znała swoje prawa, a dorośli by je znali i respektowali. W tym roku w placówkach oświatowo – wychowawczych priorytetowo potraktowano prawa dziecka, wychodząc z założenia Konwencji o Prawach Dziecka, że prawa człowieka przysługują każdemu dziecku bez względu na to czy ktoś tego chce czy nie. Prawa te są prawami przyrodzonymi i niezbywalnymi, co oznacza, że ma je każdy, kto przyszedł na świat jako człowiek. Ważnym jest fakt, że prawa nie bilansują się z obowiązkami. Zatem niemożna warunkować praw dziecka wypełnianiem przez dziecko obowiązków.

W 2009 roku minęła 20. rocznica uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Polska ten dokument ratyfikowała. Oprócz konwencji mamy Konstytucję i prawo oświatowe. Są to dokumenty zabezpieczające prawa dziecka. Jednak praktyka nie zawsze jest adekwatna do założeń prawa. Dlatego instytucja Rzecznika Praw Dziecka daje dziecku możliwość skargi na złe traktowanie, obojętnie przez kogo zadawane i obojętnie w jakiej formie. Rzecznik sam lub przy współpracy z różnymi instytucjami podejmuje działania chroniące dzieci i młodzież przed łamaniem ich praw. Dotychczasowa praktyka wykazuje, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy i jego działacze oprócz różnych form świadczeń socjalnych na rzecz dzieci, również bardzo poważnie traktuje przestrzeganie szeroko rozumianych praw dziecka.

Włodzimierz Szyposz
Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka TPD