STATUETKI “NADE WSZYSTKO DZIECKO” PO RAZ PIĘTNASTY

Przypominamy, że 10 maja mija ostateczny termin składania wniosków z szerokim uzasadnieniem kandydatów do corocznie przyznawanej wybitnym Legniczanom statuetki “Nade wszystko dziecko”. Kandydat do tego tytułu powinien odznaczać się nienaganną postawą moralną, dużą aktywnością społeczną w pracy dla dobra dzieci, ochrony ich zdrowia, organizacji wolnego czasu, podejmowanymi inicjatywami w zakresie ochrony praw dziecka, zapobieganiu patologiom społecznym, umacnianiu rodziny, być wzorem do naśladowania dla dzieci i młodzieży i prowadzić systematyczną działalność społeczną minimum 10 lat.

Kapituła rozpatrzy wnioski 15 maja, a laureaci zostaną powiadomieni i zaproszeni na specjalną uroczystość przed Dniem Dziecka.

Wnioskodawcami mogą być zarządy kół i osoby indywidualne. Preferowane będą osoby związane z TPD.