SZANOWNI DZIAŁACZE TPD, WOLONTARIUSZE, DARCZYŃCY, SPONSORZY, SYMPATYCYI PRZYJACIELE

Mija rok 2014, rok 95-lecia TPD w Polsce, rok bardzo ważny dla działalności TPD, również w Legnicy i całym Okręgu. Wspólnie świętowaliśmy ale “inaczej” – wzmożyliśmy naszą aktywność i zwiększyliśmy pomoc potrzebującym. Powstały nowe koła Przyjaciół Dzieci, szczególnie cenimy powstanie koła przy Ośrodku Samotnej Matki przy MOPS w Legnicy. Zwiększyła się akcja letnia – wypoczywało ponad 600 dzieci. Współuczestniczymy w działalności Ośrodka Kibice Razem, gdzie powstaje również “zalążek” środowiskowego Ogniska Wychowawzego. Z dużym wydźwiękiem przebiega XXI Akcja Chatytatywna “Uśmiech pod choinkę” – obdarowaliśmy 3000 paczek ze słodyczami i 600 paczek żywnościowych. Organizowane przez nas konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem – szczególnie konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” – przeszedł wszelkie oczekiwania – 317 prac. Nie zapomniane i dające satysfakji nam wszystkim były inijatywy związane z 95-leciem TPD – koncert “Dziękujemy za otwarte serca i pomocną dłoń” w Radwanicach i koferencję naukową w PWSZ “TPD – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Najwazniejsze że stale działo się coś dobrego i nowego, że nie stoimy w miejscu.

Przed nami rok 2015 – rok jubileuszu 70 lat działalności TPD w Legnicy i na Dolnym Śląsku., rok w którym odbędzie się Krajowy Zjazd TPD, a poprzedzą go konferencje sprawozdawczo-wyborcze nowych oddziałów – podsumujemy ten 4-letni okres i wybierzemy nowe władze. Zamierzamy ten rok upamiętni w Legnicy – Aleją Przyjaciół Dzieci i wielką imprezą na której spotkają się wszystkie pokolenia, które tworzyły i tworzą TPD. Liczmy na wypróbowanych i nowych przyjaciół bez których TPD nie mogłoby istnieć i służyć dzieciom i rodzinie. Dziękuję za dotychczasowe dokonania, życzę wszystkim ludziom dobrej woli otwartych serc, na pomoc naszych najmłodszych i ich rodzin. Pomagajmy sobie nawzajem – a będzie nam się żyło lepiej. Wszystkiego dobrego w nowym roku!

Prezes
Kazimierz Pleśniak