TPD BRONI OKNA ŻYCIA

Poniżej treść listu Kazimierza Pleśniaka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy na temat Okien Życia:

Działacze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z życzliwością odnoszą się do wszystkich inicjatyw podejmowanych dla dobra dzieci przez różne środowiska, nie tylko przez własną organizację. Dlatego z aprobatą i radością przyjęliśmy decyzję Biskupa Legnickiego – ks. dr. Stefana Cichego o otwarciu w Ośrodku Edukacyjno-Opiekuńczym „Samarytanin” prowadzonym przez legnicką CARITAS „OKNA ŻYCIA”, które dotychczas uratowało dwa ludzkie istnienia.

Dlatego uczestnicy konferencji sprawozdawczej legnickiego Oddziału TPD (organizowanej tradycyjnie na „półmetku” kadencji) z niepokojem i dezaprobatą przyjęli dyrektywę Komisji Praw Człowieka ONZ dotyczącą likwidacji OKIEN ŻYCIA ponieważ… uniemożliwiają egzekwowanie prawa do poznania własnej tożsamości.

Trudności w poszukiwaniu swoich korzeni (podkreślane przez ONZ) mogą stanowić dyskomfort w rozwoju psychicznym człowieka, nie wytrzymują jednak porównania z alternatywą utraty życia…

Wystąpienie w obronie OKIEN ŻYCIA zostało przez Konferencję sprawozdawczą TPD przyjęte jednogłośnie jako jeden z punktów uchwały. Informacja o tym została również przekazana Krajowemu Rzecznikowi Praw Dziecka.

Kazimierz Pleśniak, prezes TPD w Legnicy

______________________
Informacje w mediach:
Portal www.lca.pl
Radio Plus Legnica
Tygodnik Konkrety PL