TPD NAWIĄZAŁO WSPÓŁPRACĘ Z PIAST GROUP

Mamy przyjemność poinformować, że legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nawiązał współpracę z Piast Group Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 67, którego Prezesem Zarządu jest Zbigniew Kozica. Partnerstwo będzie miało wymiar sponsoringowy, możliwe będzie także “utworzenie” platformy, służącej wymianie wiedzy i doświadczenia. Spółdzielnia Piast znana jest w Legnicy jako firma zajmująca się m.in. ochroną osób i mienia, wykonywaniem usług porządkowo-czystościowych, pielęgnacją terenów zielonych oraz realizacją usług  różnych (obsługa magazynu, usługi techniczne i konserwatorskie, usługi parkingowe). Firma nastawiona jest przede wszystkim na ludzi, w których rozwój ciągle inwestują. Znalazło to także odzwierciedlenie w społecznych akcjach, w które angażuje się Piast Group Sp. z o.o.

Osobą koordynującą współpracę z TPD z ramienia Spółdzielni został pan Andrzej Ksel, przedstawiciel Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju.

Od października 2013 wyraził akces i dołączył do zespołu organu doradczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy – Społecznej Rady Programowo Doradczej TPD.

Przypomnijmy, od 20 lutego 2012 roku działa Społeczna Rada Programowo-Doradcza TPD. Na jej czele stanął Starosta Legnicki Jarosław Humenny, a wiceprzewodniczącymi wybrano starostów i wicestarostów wszystkich powiatów na terenie których działa TPD. Rada składa się z osób z różnych środowisk, które będą rzecznikami TPD w poszczególnych powiatach bądź miejscu swojej działalności.

W skład Społecznej Rady weszli:

Piotr Borys – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Robert Kropiwnicki- Poseł na Sejm RP
Jadwiga Zienkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy
Jarosław Humenny – Starosta Powiatu Legnickiego
Marek Tramś – Starosta Powiatu Polkowickiego
Stanisław Laskowski – Starosta Powiatu Jaworskiego
Tadeusz Kielan – Starosta Powiatu Lubińskiego
Grzegorz Aryż – Wicestarosta Powiatu Głogowskiego
Rafał Miara – Wicestarosta Powiatu Złotoryjskiego
Aleksander Kostuń – Wójt Gminy Legnickiego Pola
Grzegorz Żądło – Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Krzysztof Strynkowski – Pełnomocnik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zbigniew Rutka – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Ryszard Pękała – Kanclerz Wyższej Szkoły Medycznej
Irena Benroth – Starszy Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty
Andrzej Ksel – Dyrektor ds. Rozwoju Piast Group Sp. z. o. o
Elżbieta Kott – Kierownik Zespołu Kuratorów Sądowych
dr Jarosław Czeszejko–Sochacki – Lekarz Pediatra w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Teresa Pasternak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Jerzy Konopski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Beata Gawlik – Kierownik Biura Zarządu MPK
Jan Fornal – Komenda Miejska Policji
Beata Kwiecień – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury
Agata Grzelińska – Redaktor Naczelna Panoramy Legnickiej
Honorata Rajca – Tygodnik Konkrety.pl