TPD ORGANIZUJE WYJAZD NA PIELGRZYMKĘ DO KRZESZOWA – DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE POJADĄ BEZPŁATNIE

Legnickie TPD informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych w pierwszą sobotę września (6.09.2014 r.) organizuje wyjazd na wycieczkę-pielgrzymkę do Krzeszowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Organizatorem XV Pielgrzymki, jubileuszowego spotkania osób niepełnosprawnych i przyjaciół jest Caritas Diecezji Legnickiej. Tegoroczne święto odbędzie się pod hasłem “Z Maryją dziękujemy za św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII”. Wyjazd dla dzieci niepełnosprawnych jest bezpłatny, dla rodziców/opiekunów dzieci – 15 zł, dla dzieci zdrowych – 10 zł, a dla sześciu wolontariuszy powyżej 16 lat oraz nauczycieli (opiekunów grup) wyjazd również bezpłatny.

Zbiórka uczestników koło biura TPD w Legnicy, al. Orła Białego 2, 6 września godz. 7.30. Powrót planowany jest ok. godz. 16.30.

Zgłoszenia uczestników (z wykazem: adres zamieszkania, nr pesel, telefon oraz nazwa szkoły) przyjmujemy do 3. września br. na adres: tpd.legnica@wp.pl lub telefonicznie: 76 724 51 09. Decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają dzieci niepełnosprawne. Istnieje możliwość transportu kilkorga dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W sprawach wyjazdu prosimy kontaktować się z koordynatorem TPD: Samantą Nowak, tel. 76 724 51 09.