TPD PARTNEREM PROGRAMU LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE

Na początku lipca zostało zawarte porozumienie między Gminą Legnica a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, potwierdzające fakt przystąpienia przez Partnera do realizacji w Legnicy lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą “Legnica Przyjazna Rodzinie”. Przedmiotem porozumienia jest przyznanie przez TPD szczególnych uprawnień członkom legnickich rodzin wielodzietnych. W ramach realizacji przedmiotu porozumienia TPD oferuje 10% zniżki w opłacie za kolonie i zimowiska krajowe dla dzieci, 10% zniżki w opłacie za odpłatne imprezy i wycieczki krajoznawcze organizowane przez TPD oraz zapewnia pierwszeństwo w skierowaniu na korepetycje, udzielane przez wolontariuszy TPD.

Z uprawnień mogą skorzystać rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny, posiadającą numer, którego 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator Gminy Legnica – 0262011.

legnica_przyjazna_rodziniekarta