AKTUALIZACJA: TURNIEJ DLA GIMNAZJÓW “95 LAT Z TPD W SŁUŻBIE DZIECKU I RODZINIE”

Uczniowie czterech gimnazjów: z Budziszowa Wielkiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 z Legnicy, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Integracyjnych z Legnicy już 25 marca wezmą udział w pierwszym w ramach obchodów jubileuszu 95-lecia TPD turnieju wiedzy pn. “95 lat z TPD w służbie dziecku i rodzinie”. Turniej ma na celu zwiększenie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych wiedzy o TPD, przybliżenie jego historii i osiągnięć jednej z najstarszych organizacji w Polsce.

AKTUALIZACJA (19.03.2014)

Do turnieju szkół gimnazjalnych “95 lat TPD w służbie dziecku i rodzinie” został już niecały tydzień, udostępniamy pomoce merytoryczne, które mogą ułatwić przygotowanie się do turnieju:

Skan publikacji pana Bohdana Tracewskiego pt. “Powstanie i historyczny zarys działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”, który został wydany w książce z okazji 90 lecia TPD “W służbie dzieciom i rodzinie”. Oprócz historii znajduje się tam przekrój działalności TPD.

Przedruki z ogólnopolskiego pisma TPD “Przyjaciel Dziecka”, w których mowa m.in. o Krajowym Forum Kół Przyjaciół Dzieci (również o przekroju działalności), rozmowa z prezesem Pleśniakiem na temat funkcjonowania naszej organizacji, artykuł K. Pleśniaka odnośnie jubileuszu 90-lecia TPD w Polsce. Jest też skan artykułu A. Kobla odnośnie nadania sztandaru.

Przykładowa broszura, w której znajdują się najważniejsze lokalne formy wyróżniania działaczy i sponsorów TPD - o ich celowości można przeczytać na stronie internetowej TPD.

Na stronie www.tpd.legnica.pl w szpalcie po prawej stronie widnieje wyszukiwarka, w której mogą Państwo wpisać interesujące zagadnienie i pojawi się lista newsów, które zawierają okreśłone słowo, np. http://tpd.legnica.pl/?s=akcja+letnia - a zostając już przy Akcji Letniej mogą paść pytania związane z obszaru grup międzynarodowych uczestniczących w koloniach TPD, celu obecności tych grup, mogą paść także pytania o to, czy legnickie TPD podejmowało współpracę z organizacjami studenckimi w ramach Akcji Letniej – odpowiedzi na te pytania można odnaleźć właśnie na stronie.

W zakresie działalności TPD mogą paść pytania dotyczące wolontariatu oraz nagród i tytułów, które legnicki Oddział otrzymał (również dzięki zaangażowaniu wolontariuszy) w ostatnich latach.

Archiwum TPD działa od połowy 2011 roku, jednak mogą Państwo dotrzeć do starszej wersji strony http://www.archiwum.tpd.legnica.pl/ w której znajdują się sylwetki honorowych członków TPD, biogram prezesa, tam też znajduje się pole archiwum, z którego można śmiało skorzystać.

Chętnym polecamy wkładki o TPD, które pojawiały się w naszych lokalnych periodykach – były kolportowane m.in. podczas zebrań sprawozdawczych i szkoleń instruktażowych dla przewodniczących (wkładka z KONKRETÓW PL, Panoramy Legnickiej) – korzystając z tych opracowań również można uzupełnić wiedzę. Wkładki są dostępne u nas w biurze przy al. Orła Białego 2.

Ponownie polecamy także stronę ZG TPD www.tpd.org.pl

W razie pytań – prosimy o kontakt telefoniczny, służymy radą: 76 724-51-09. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Informujemy, że w skład jury wejdzie p. Kazimierz Pleśniak, Janina Stasiak i Czesław Kowalak.

W turnieju weźmie udział ok. 15-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami. Przy dopingu publiczności będą walczyć o puchar i nagrody dla szkoły. Konkurencje oceniane będą przez trzyosobowe jury, które dodatkowo punktować będzie aktywność zespołu, dodatkowe elementy i inicjatywy (rekwizyty) oraz zachowanie kibiców.

KONKURENCJE TURNIEJOWE

1. Zaprezentowanie swojej szkoły – drużyny turniejowej (okrzyk, ubiór, elementy dekoracyjne, logo szkoły, itp.). Każdy członek jury ocenia od 0-5 pkt. (czas prezentacji maksymalnie 2 minuty)

2. Przekazanie wcześniej wykonanego albumu o pracy Koła Przyjaciół Dzieci w swoim gimnazjum (zdjęcia z imprez, wycinki prasowe, kopie dyplomów, podziękowań, sylwetki działaczy nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, wolontariuszy itp.). Każdy członek jury ocenia od 0-5 pkt.

3. Wykonanie piosenki nawiązującej do 95-lecia TPD i 70-lecia działalności TPD w Legnicy na znaną melodię (może być z inscenizacją). Ocenia: 0-5 pkt. każdy członek jury UWAGA: przed konkurencją dostarczyć jurorom tekst piosenki z zaznaczeniem tytułu melodii.

4. Przeprowadzenie wywiadu z zaproszoną na turniej osobą (sponsorem, przyjacielem TPD) – ich wykaz wysłano szkołom po zgłoszeniu – na temat: co sądzi o działalności TPD i dlaczego pomagają – przedstawienie osoby i 3 pytania do 4 minut. Ocena od 0-5 pkt. od każdej odpowiedzi.

5. Rozsypanka, startują 2 osoby ocena ogólna 0-5 pkt. wg zajętych miejsc.

6. Quiz 3 pytania wiedzy o historii TPD w Polsce i Legnicy (wg wcześniejszych zagadnień). Startują 3 osoby, mogą się wspólnie naradzać – 0-3 pkt. za każde pytanie.

7. Wykonanie logo 70 LAT TPD W LEGNICY (1945-2015) w dowolnej technice plastycznej. Elementy mogą być przyniesione na turniej –  a wykonanie logo tylko podczas turnieju przez 3 osoby. Ocena od 0-3 pkt. na każde pytanie.

UWAGA! W konkurencjach indywidualnych, quizy, rozsypanka wywiad, logo nie mogą startować te same osoby.

ZAGADNIENIA TURNIEJOWE

Powstanie RTPD, ChTPD, połączenie RTPD i ChTPD. Organ prawny TPD, struktura organizacyjna TPD, władza TPD, główne formy działalności, statut TPD, TPD w Legnicy, najważniejsze formy działalności, konkursy regionalne i miejskie, miejsca organizacji kolonii i zimowisk, odznaczenia i wyróżnienia lokalne, imprezy cykliczne, imprezy dla niepełnosprawnych, wybitni działacze TPD, biuletyn TPD, Koła Przyjaciół Dzieci.

Bibliografia:
Wiadomości o TPD i internetu, stron internetowych Zarządu Głównego i Oddziału TPD w Legnicy, biuletyny “Nade Wszystko Dziecko: od nr 1 – 11