TURNIEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LEGNICA MOJE MIASTO

Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował kolejny turniej tematyczny dla reprezentacji szkół podstawowych pn. Legnica moje miasto. Udział w nim wzięły cztery szkoły z Legnicy. Uczestnicy zmagali się z quizem wiedzy o Legnicy, TPD, układając rozsypankę związaną z roślinnością Parku Miejskiego, a także prezentując piosenki i ulotki zachęcające turystów do odwiedzenia Legnicy. Poczynaniom przyglądało się jury: pani Antonina Trawnik – prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO Legnica, pani Alina Tarnawska – członek Zarządu Miejskiego TPD w Legnicy oraz TML PRO Legnica, pan Kazimierz Rosół, reprezentujący legnicki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego oraz pan Kazimierz Pleśniak, prezes legnickiego Oddziału TPD.

W ogólnej klasyfikacji, miejsca różnicowały niewielkie ilości punktów.

I miejsce zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 16 w Legnicy, II miejsce – SP nr 1, III miejsce – SP nr 10, a IV miejsce przypadło uczniom SP nr 20. Wszyscy otrzymali puchary oraz sprzęt sportowy i animacyjny.

ZOBACZ ZDJĘCIA