UDANA AKCJA LETNIA 2017 – SKORZYSTAŁO PONAD 900 UCZESTNIKÓW

Szczególnie owocne były tegoroczne wakacje dla największego w Polsce Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Udało się przygotować letni wypoczynek dla ponad 900 dzieci i młodzieży z subregionu legnickiego. Uczestnikami były przede wszystkim dzieci z niezamożnych, niewydolnych wychowawczo rodzin oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

Zorganizowano 16 turnusów w najpiękniejszych miejscach nad morzem i w górach: Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Mrzeżynie, Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Głuchołazach, Kudowie Zdroju oraz Stasikówce koło Zakopanego.

Dzieci pochodzące z Legnicy, głównie z Zakaczawia, mogły korzystać z rekreacyjnych i sportowych zajęć otwartych przygotowanych przez Ośrodek „Kibice Razem”. Koła Przyjaciół Dzieci z Lubina i Jawora zorganizowały turnusy rehabilitacyjno-lecznicze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz rodzicami, bądź opiekunami. 43 dzieci i młodzieży wypoczywało we Włoszech dzięki współpracy z Biurem Podróży „Kenion”.

Dzięki współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników 40 dzieci mieszkających na terenach wiejskich wyjechało na kolonie za symboliczną opłatę, a dzięki dofinansowaniu przez Gminę Legnica 100 dzieci wytypowanych przez MOPS wzięło udział w koloniach bezpłatnie. Dzięki pomocy Urzędu Miasta w Legnicy, Starostwa Powiatowego w Legnicy kilku legnickich przedsiębiorców 200 dzieci otrzymało zniżkowe skierowania.

Szczególnie atrakcyjny był program kolonii TPD, gdzie obok kąpieli, plażowania, wycieczek dyskotek, pieszych wędrówek, zwiedzania zabytków odbywały się pogadanki i prezentacje filmów profilaktycznych „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Dnia Wojska Polskiego, a także przedsięwzięcia związane z popularyzacją Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II, nawiązujące do XX rocznicy Jego pamiętnej wizyty w Legnicy.

Pracująca na koloniach TPD kadra wychowawcza starała się, aby były one szczególnie przyjazne dzieciom. Odbyło się wiele konkursów, zawodów, rozdano wiele medali i nagród rzeczowych, wieczory spędzano przy ogniskach, wspólnie śpiewając przy akompaniamencie gitary.

Kolonie TPD wizytowane były przez Zachodniopomorskie i Dolnośląskie Kuratoria Oświaty, Oddziały KRUS w Koszalinie i Wałbrzychu, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Urząd Miasta w Legnicy oraz Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Kamieniu Pomorskim, Kłodzku i Kołobrzegu. Wszystkie zakończyły się pozytywnym wynikiem, nie były wnoszone żadne uwagi.

Dzięki zaangażowanym działaczom TPD, personelowi medycznemu, wychowawcom i życzliwości samorządów, gdzie odbywały się kolonie oraz pomocy wielu życzliwych ludzi – wiele dzieci przeżyło wspaniałą przygodę.

Legnicki Oddział TPD wyraża podziękowanie i wdzięczność, że pomimo wielu trudności, dzięki ludziom otwartych serc udało się spełnić marzenia najmłodszych.

ZDJĘCIA Z TURNUSÓW BĘDĄ AKTUALIZOWANE