UŚMIECH POD CHOINKĘ: WSPARLI NAS FINANSOWO

HUMANIDAS LEGNICA

LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
www.lsse.eu 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego oraz wysokiej jakości tereny inwestycyjne przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową, wyposażone w infrastrukturę techniczną, atrakcyjnie zlokalizowane. Strefa Legnicka to nie tylko inwestycje przemysłowe i nowe miejsca pracy. To również podnoszenie konkurencyjności gospodarki, transfer technologii oraz know-how, a także rozwój współpracy w regionie objętym Strefą.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Legnicy od lat wspiera Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy, dofinansowując masowe imprezy dla dzieci jak Legnicka Paraolimpiada TPD, Międzynarodowy Dzień Dziecka i akcję charytatywną „Uśmiech pod choinkę”. LSSE została wyróżniona przez TPD m.in. statuetką „Sponsor Roku 2012”, a prezes Strefy uhonorowany odznaką „Przyjaciel Dziecka”.

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.
www.lpwiksa.com.pl

Podstawą działalności i misją przedsiębiorstwa jest prowadzenie usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. W dążeniu do osiągania zysków nie zapominamy o interesach i potrzebach odbiorców, mając na względzie aspekt społeczny prowadzonej działalności. Aktualnie LPWiK S.A. zasięgiem swego działania obejmuje nie tylko ponad stutysięczną Legnicę, ale i ościenne gminy. Firma eksploatuje i konserwuje ogółem 304 km sieci wodociągowej i 262 km sieci kanalizacyjno-sanitarnej, co uzmysławia skalę ciążących na niej zadań.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dofinansowuje m.in. biuletyn informacyjny TPD „Nade Wszystko Dziecko” oraz imprezy charytatywne dla dzieci i młodzieży.

BUDRIM Sp. z o.o.
www.budrim.com.pl

BUDRIM Sp. z o.o. jest firmą specjalistyczną z zakresu budownictwa drogowego. Ponad 20-letnie doświadczenie firmy, wykwalifikowana załoga i kadra inżynieryjno-techniczna, specjalistyczny potencjał techniczny gwarantują wysoką jakość i terminowość wykonywanych robót. Przedsiębiorstwo realizuje roboty z zakresu budowy oraz modernizacji dróg, ulic, placów o nawierzchniach betonowych, kamiennych i asfaltowych. Budrim wykonuje również roboty ziemne i odtworzeniowe związane z budową sieci instalacyjnych.

DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA
www.dozorbud.pl 

DGP pomaga polskim przedsiębiorcom osiągnąć te cele poprzez świadczenie usług outsourcingowych w takich dziedzinach jak pralnictwo, usługi czystościowe, catering, czy ochrona mienia. Dzięki powierzeniu tego rodzaju obowiązków profesjonalistom, nowoczesne firmy oszczędzają czas, kapitał oraz zasoby, uzyskując jednocześnie gwarancję wysokiej jakości. Umożliwia to przedsiębiorcom skupienie się na głównych celach działalności swoich firm. DGP DOZORBUD w swojej działalności koncentruje się na czterech podstawowych obszarach. Są to usługi porządkowo-czystościowe, rental i usługi pralnicze, usługi ochrony oraz catering. Działalność w tych obszarach prowadzą poprzez należące do naszej grupy kapitałowej wyspecjalizowane spółki.

BIURO EKSPERTYZ I BADANIA BILANSÓW PIAST

DECART FIRMOWY SERWIS OGUMIENIA
www.decartlegnica.pl

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
www.sag.legnica.pl 

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
www.cech-legnica.pl 

TERESA ELŻBIETA WOŁYNIEC

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE JACEK I BOGUMIŁA BEDNARSKA

URZĄD CELNY

WINKELMANN Sp. z o.o.
www.winkelmann-group.de 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH GONIOMETR
www.goniometr.pl 

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
www.lpgk.nazwa.pl 

SOUNDTRADE BARTOSZÓW

KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LEGNICY

KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 16 W LEGNICY

KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 18 W LEGNICY

KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LEGNICY

PAN ANDRZEJ KSEL