VII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ “SERCEM MALOWANE”

Oddział Okręgowy TPD w Legnicy ogłasza VII Przegląd Działalności Artystycznej i Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Sercem Malowane”.

Na Przegląd można składać dowolną ilość prac wybranych z danej placów, szkoły lub warsztatów terapii zajęciowej. Przyjmowane będą również prace indywidualnych twórców do 21 roku życia (granica wiekowa nie będzie stosowana wobec uczestników WTZ). Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek, plakat, makieta, ceramika, haft, malowanie na szkle, wydzieranka, rzeźba, itp.). Autorzy najbardziej oryginalnych prac otrzymają nagrody, wyróżnione zostaną także palcówki, z których pochodzić będą prace. Podczas Przeglądu mogą być prezentowane tylko prace wykonane po 28 kwietnia 2013 r. (przeglądy odbywają się co dwa lata). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe plakietki.

Prace należy składać do 24 kwietnia 2015 r. w biurze Oddziału Miejskiego TPD, al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica

 

Przegląd odbędzie się 6 maja 2015 r. w godz. 12:00-15:00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17. Wówczas podsumujemy konkurs i wręczymy nagrody oraz wyróżnienia.

Prace można odebrać bezpośrednio po Przeglądzie. Prosimy, zwłaszcza placówki, o przekazanie jednej pracy na rzecz TPD.