W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI KONCERT “OJCZYZNO MA”

Współpracujący z legnickim oddziałem TPD od 10 lat artysta myzyk pan Wiesław Pyzalski, charytatywnie wykonał koncert pieśni patriotycznych pn. “Ojczyzno ma” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy w świetlicy nad którą patronat sprawuje Oddział Miejski TPD. W programie były pieśni patriotyczne od Mazurka Dąbrowskiego do Warszawwianki, a także patriotyczne piosenki harcerskie i wojskow oraz utwory Chopina. W koncercie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z klas IV, V i VI.