WEŹ UDZIAŁ W JARMARKU TALENTÓW!

Już po raz trzeci szkolne koło Przyjaciół Dzieci wraz z kołem Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy chcą zaprosić uczniów klas nauczania zintegrowanego (1-3 SP) to udziału w konkursie pn. “Jarmark Talentów”. Przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

Konkurs odbędzie się 19 listopada 2013 o godz. 12:00 (wtorek) w SP nr 4 w Legnicy.

Uwaga – zmiana terminu imprezy na 3 grudnia 2013 r.

Celem imprezy jest rozwijanie dziecięcych pasji i uzdolnień, umiejętności prezentacji przed publicznością, rozbudzanie zainteresowań artystycznych, integracja i współpraca środowisk szkolnych.

Szkołę może reprezentować trzech uczniów w wybranych kategoriach. Dla zwycięskich szkół przewidziane są puchary. Wypełnione zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, klasę, szkołę oraz wybór kategorii:
1. Muzyczna – śpiew, gra na instrumencie, boxing, gwizdanie, itp.
2. Sprawnościowo-ruchowa – akrobatyka, umiejętności sportowe, żonglerka, iluzja, itp.
3. Słowna – recytacja, teatr jednego aktora, parodia, skecz, itp.
organizatorzy proszą przesyłać do 14 listopada 2013 r. na adres e-mail SP nr 4: sekretariat@sp4legnica.pl (podany wcześniej numer faxu uległ awarii, dlatego organizatorzy proszą o przesłanie zgłoszeń na pocztę elektroniczną).

Na uczestników czekają dyplomy, upominki i słodki poczęstunek.