WIECZÓR PAMIĘCI TPD O ŚW. JANIE PAWLE II

W dniu 3.04.2017 r. z okazji 12 rocznicy śmierci i zbliżającej się XX rocznicy pamiętnej wizyty Jana Pawła II w Legnicy odbył się Wieczór Pamięci o św. Janie Pawle II organizowany przez TPD – koło Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Była to już 25 edycja organizowana od 2005 roku – dwa razy w roku, w kwietniu i październiku przez różne szkoły i placówki oświatowe w Legnicy.

Tegoroczne obchody były niezwykłe ze względu na wprowadzenie przez miejscowego katechetę i wikariusza parafii katedralnej ks. Marcina Delestowicza niezwykłych pamiątek, elementów w postaci relikwii św. Jana Pawła II, ornatu i kielicha mszalnego ofiarowanych parafii katedralnej w 1997 przez JP II oraz prezentację multimedialną całego pontyfikatu.

Przez godzinę przedstawiane były pieśni i poezje związane z Janem Pawłem II przez dzieci i młodzież z Legnicy i powiatu legnickiego, a oficjalną część zakończyło wspólne odśpiewanie Barki.

Obecny na uroczystości prezes Kazimierz Pleśniak przedstawił historię wieczorów i podejmowane działania przez TPD na rzecz popularyzacji św. Jana Pawła II oraz przedstawił program obchodów przez TPD XX rocznicy jego pamiętnej wizyty w Legnicy.

Głównym punktem obchodów będzie XI wycieczka “Szlakiem św. Jana Pawła II” Częstochowa-Kraków-Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice-Rabka i konferencji wspomnieniowej organizowanej 2 czerwca razem z MCK oraz konkurs plastyczny.

Słowa uznania zebranym uczestnikom uroczystości przekazał wicestarosta powiatu legnickiego Kazimierz Burtny. Impreza zakończyła się degustacją papieskich kremówek. Przed uroczystością delegacja TPD złożyła wiązankę biało-żółtych kwiatów przed pomnikiem św. Jana Pawła II.

Szczególne podziękowania należą się dyrekcji szkoły, a w szczególności katechetce i przewodniczącej koła Przyjaciół Dzieci pani Elżbiecie Popardzie.

ZOBACZ ZDJĘCIA