WYCIECZKA DO WARSZAWY – ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy w dniach 21-25 września 2017 r. organizuje integracyjną wycieczkę rekreacyjno-turystyczną do Warszawy dla uczniów klas V i VI, VII szkół podstawowych oraz gimnazjów. Dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności koszt wycieczki wynosi 250 zł, pozostali uczniowie wnoszą opłatę w wysokości 320 zł. Wyjazd dofinansowuje TPD oraz Urząd Miasta w Legnicy.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do dnia 12 września 2017 r. pod nr tel. 76 724-51-09 lub mailowo tpd.legnica@wp.pl

ZOBACZ PLAN WYCIECZKI

POBIERZ ZGODĘ RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W WYCIECZCE