WYJAZDOWE SPOTKANIE POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI W BIURZE TPD

Radni z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Legnicy odbyli 10.03.2017 r. wyjazdowe posiedzenie Komisji w siedzibie Oddziału Miejskiego TPD. Radni na  podstawie złożonego wcześniej sprawozdania Zarządu Oddziału Miejskiego w Legnicy oraz wysłuchaniu wypowiedzi Kazimierza Pleśniaka prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego  i zapoznaniu się z prezentacją filmu bardzo pozytywnie ocenili działalność TPD na terenie miasta. Przyjęli też wnioski zgłoszone przez pana Kazimierza Pleśniaka dotyczące utworzenia Alei Przyjaciół Dzieci i odnowienia elewacji na budynku biura. W posiedzeniu wzięło udział 9 radnych w tym przewodniczący Rady Miasta – pan Wacław Szetelnicki i przewodnicząca Komisji pani Grażyna Pichla. Obecni byli też  przedstawiciele Urzędu Miasta – pani Dorota Purgal –     z-ca Prezydenta Miasta Legnica i Zbigniew Rutka  – z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Ze strony TPD uczestniczyli oprócz prezesa, wiceprezesi Dorota Jabłońska, Dariusz Czekaj oraz Alina Tarnawska.

posiedzenie_komisji_edukacji01