X PLENER PLASTYCZNY W MUCHOWIE

10 maja na terenie Centrum Terapii i Wypoczynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Muchowie, nieopodal Jawora odbył się jubileuszowy Plener Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Twórczości artystycznej oddawali się wychowankowie 12 placówek WTZ, OSW, Domów Pomocy Społecznej z Legnicy, Jawora, Lubina, Złotoryi, Szklar Górnych.

W czasie pleneru dzieci i młodzież odwiedzili wicestarosta jaworski – Michał Lenkiewicz, z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Helena Olszewska. Obecni byli też prezesi TPD Kazimierz Pleśniak i wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego Jan Kłeczek.