XII KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY “MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy przy współpracy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy organizują XIII edycję regionalnego konkursu plastycznego i fotograficznego “Moja Mała Ojczyzna”.

Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu legnickiego, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości.

Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 i A3 w dowolnej technice, a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy (mogą być również zestawy tematyczne zdjęć). Należy je opisać drukowanymi literami – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz podać nazwę przedstawionej miejscowości, zakątka, zabytku, obiektu itp.

Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-9, 10-13, 14-16 i powyżej 16 lat. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Bezwzględny termin nadsyłania lub dostarczania prac upływa

Prace należy kierować na adres:
TPD Oddział Miejski, al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 76 724-51-09

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród otwarcie wystawy nastąpi. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.

Organizatorzy nie wracają prac nagrodzonych.