XXVII DZIEŃ PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II

W Szkole Podstawowej nr 6 w Legnicy odbył się już XXVII Dzień Pamięci o św. Janie Pawle organizowany przez TPD. Współorganizatorem tym razem było koło Przyjaciół Dzieci przy SP nr 6 w Legnicy, który z udziałem dyrekcji i katechetek przygotowało piękny motaż słowno-muzyczny o życiu Jana Pawła II. Prezentacje artystyczne przygotowały tez koła TPD z Legnickiego Pola, Kunic, Bieniowic, Starego Łomu, SP nr 3, Chojnowa, z SP Rosochata z ZSTiO, SP nr 16, SP nr 18 z Legnicy. Prezes Kazimierz Pleśniak przedstawił działalność TPD na rzecz upowszechniania i popularyzowania św. Jana Pawła II wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie Barki i degustacja papieskich kremówek. Przed uroczystością delegacja młodzieży z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych złożyła symboliczną wiązankę biało-żółtych kwiatów przed pomnikiem św. Jana Pawła II. W uroczystości udział wzięłi sekretarz Starostwa Powiatowego w Legnicy Grzegorz Rogos, radna Rady Miejskiej Bogusława Słomczyńska, ks. prałat Władysław Jóźków – Honorowy Obywatel Legnicy.

ZOBACZ ZDJĘCIA