Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego i Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci składam Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Oświaty oraz Przewodniczącym kół Przyjaciół Dzieci serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzę Państwu, aby Wasza praca była nieustającą pasją i wyzwaniem, niech trud w nią włożony przynosi wspaniałe owoce, przysparza Wam szacunku, a uczniów i wychowanków inspiruje za przykład i zachęca do ciągłego rozwoju.

Z pozdrowieniami,
Kazimierz Pleśniak
Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego
i Miejskiego TPD w Legnicy