ZAKOŃCZYŁA SIĘ AKCJA ZIMOWA TPD 2018

Zakończyła się akcja zimowego wypoczynku zorganizowanego przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. W jej ramach zorganizowano trzy zimowiska od 13-20.01.2018 r. i od 13-22.01.2018 r. (dla dzieci rolników podopiecznych KRUS w Hotelu Uzdrowiskowym George w Kudowie Zdroju) łącznie dla 70 uczestników. W Karpaczu w Ośrodku Wypoczynkowym Morion wypoczywało 45 dzieci. Ponadto na bazie Ośrodka KIBICE RAZEM w okresie od 16-26.01.2018 r. organizowano dla dzieci otwarte zajęcia rekreacyjno-kulturalno-sportowe “Zima w mieście”. Codziennie korzystało z akcji około 30 dzieci, głównie z dzielnicy Zakaczawie.

ZOBACZ ZDJĘCIA

KUDOWA ZDRÓJ 2018

KARPACZ 2018

Od 5 lutego 2018 r. rozpocznie się rekrutacja na Akcję Letnią TPD 2018, gdzie organizatorzy zaczną wydawać karty kwalifikacyjne na kolonie. Uwaga! Biuro Akcji Letniej 2018 mieścić się będzie w Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy, Plac Słowiański 1 (budynek Starostwa Powiatowego w pokoju 427.). Informacje będą udzielane od 5 lutego pod nr tel. 76 854-86-44.