ZARZĄD MIEJSKI OCENIONY POZYTYWNIE

17 stycznia w Legnicy odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Delegatów Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, wiodącego w Okręgu Legnickim i na Dolnym Śląsku. Oddział liczy 1410 członków skupionych w 53 kołach Przyjaciół Dzieci, działających w większości legnickich przedszkoli, wszystkich szkołach i placówkach oświatowych oraz kilku zakładach pracy i Wyższej Szkole Medycznej.

Podsumowano dwuletnią kadencję i udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Miejskiemu TPD, któremu od 22 lat przewodniczy Kazimierz Pleśniak. Zwrócono uwagę na bardzo efektywną współpracę ze szkołami, rozwój wolontariatu, wśród uczniów powyżej lat 16 i efektywne formy pomocy dzieciom w pozyskiwaniu darczyńców i współpracy ponad podziałami.

Wysoko oceniła działalność TPD w mieście zastępca prezydenta miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz i przedstawiciele legnickich radnych. Prezes Kazimierz Pleśniak wiele ciepłych słów skierował pod adresem legnickiego samorządu i wielu zakładów pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.

Kilku działaczy i przyjaciół wyróżniono odznaką TPD Przyjaciel Dziecka i „Serce na dłoni”, a zakład Winkelmann statuetką „Pomocna Dłoń”.


fot. Katarzyna Napora

Specjalnymi wyróżnieniami podziękowano Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnica, dyrektorom sześciu szkół za stwarzanie optymalnych warunków do działalności TPD, a przedstawicielom dwudziestu kół Przyjaciół Dzieci za bardzo udaną akcję charytatywną „Uśmiech pod choinkę 2012”, w wyniku której 1500 dzieci otrzymało paczki świąteczne.

W wyniku dotychczasowej oceny działalności TPD oraz dyskusji Delegatów przedstawiono wnioski dotyczące kolejnych kierunków pracy Oddziału. W głównej mierze postulowano o stworzenie ogródka jordanowskiego w pobliżu siedziby TPD oraz wyrażono poparcie dla utrzymania „okien życia”, tworzonych przez kościół w Polsce, które chroni życie dzieci. Zaapelowano także o przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz TPD w Legnicy, które boryka się z trudnościami finansowymi.

Nowością była zmiana konwencji referatu programowego prezesa Kazimierza Pleśniaka, który tym razem został poprzedzony podsumowaniem multimedialnym. Efekt prezentujemy poniżej:

Na wniosek Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy – Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie przyznał Odznaki Przyjaciel Dziecka:

  • Panu Robertowi Pietradze – Dyrektorowi Banku Zachodniego WBK Oddział w Legnicy
  • Panu Leszkowi Śliwakowi – Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Legnicy