ZARZĄD POWIATOWY TPD W POLKOWICACH

Izabela Jokiel – prezes
Danuta Synowiec – wiceprezes
Wiesława Sieradzka – wiceprezes
Małgorzata Figas – członek, sekretarz
Beata Orator – członek, skarbnik