ZGŁOSZENIA DO JARMARKU TALENTÓW 2015

Szkolne koło Przyjaciół Dzieci wraz ze Szkolnym kołem Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy zapraszają do udziału w konkursie “Jarmark Talentów” pod patronatem Zarządu Miejskiego TPD. Konkurs odbędzie się 19 listopada o godz. 10:00 w SP 4. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 16 listopada na nr faxu: 76 723 31 03 (uwaga – zgłoszenia przyjmują wyłącznie organizatorzy SP nr 4).

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Celem Przeglądu jest rozwijanie dziecięcych pasji i uzdolnień, rozwijanie umiejętności prezentacji przed publicznością, rozbudzanie zainteresowań artystycznych, integracja i współpraca środowisk szkolnych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0-III, szkołę może reprezentować trzech uczniów w wybranych kategoriach: muzycznej, sprawnościowo-ruchowej oraz słownej.

KATEGORIE:

Muzyczna- śpiew, gra na instrumencie, boxing, gwizdanie itp.
Sprawnościowo-ruchowa- akrobatyka, umiejętności sportowe, żonglerka , iluzja itp.
Słowna-recytacja, teatr jednego aktora, parodia, skecz itp.

Na uczestników czekają dyplomy, upominki i słodki poczęstunek.

Zapraszamy do udziału!