ZIMA W MIEŚCIE Z TPD – ATRAKCYJNE ZAJĘCIA

Zostajesz na ferie zimowe w Legnicy? Obawiasz się nudów? Nic straconego! Możesz odpocząć i bezpłatnie wziąć udział w atrakcyjnych zajęciach stacjonarnych i plenerowych organizowanych przez legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Aby wziąć udział w akcji “Zima w mieście z TPD” wypełnij deklarację (można przesłać mailem lub telefonicznie 76 724-51-09) zawierającą:
imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna, wiek dziecka, szkoła/placówka do której dziecko uczęszcza, dni lub dzień w którym dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach

i zapoznaj się z krótkim regulaminem uczestnictwa.

1. Zajęcia organizowane będą w dni powszednie od 28.01.2013 do 8.02.2013 w godzinach od 10:00-14:00 przez Oddział Miejski Legnica, al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.
2. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci od 8 do 15 lat.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i młodzież podczas drogi na zajęcia i drogi powrotnej do domu.
4. Dzieci objęte będą fachową opieką tylko podczas zajęć animacyjnych w godzinach od 10:00-14:00.
5. Organizator zapewnia uczestnikom “Zima w mieście z TPD” ciepłe i zimne napoje oraz słodki poczęstunek.
6. Organizator wymaga zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji, przyprowadzając pociechę na pierwsze zajęcia.
7. Organizator wymaga pisemnego potwierdzenia od opiekuna, który deklaruje zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończonych zajęciach.

Organizatorzy zapewniają ciekawe atrakcje: m.in. zajęcia plenerowe w Banku Zachodnim WBK w Legnicy; kąpiel na basenie “Delfinek”, dzień z dziennikarzami Telewizji Dami w Legnicy, pogadanki z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zwiedzanie Galerii Piastów w Legnicy. Ponadto odbędą się zajęcia stacjonarne, podczas których zorganizowane zostaną konkursy plastyczne z ciekawymi nagrodami.

ZOBACZ DOKŁADNY PROGRAM
ZIMA W MIEŚCIE Z TPD”