ZIMA W MIEŚCIE – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Zostajesz na ferie zimowe w Legnicy? Zimowy wypoczynek w mieście nie musi być nudny. Koordynatorzy Ośrodka Kibice Razem przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy zapraszają do udziału w bezpłatnych zajęciach stacjonarnych i plenerowych w ramach akcji “Zima w mieście”. Zapraszamy od 19 do 30 stycznia w godz. 10:00-14:00 do Ośrodka Kibice Razem przy ul. Wrocławskiej 93/2. Więcej informacji na stronie miedzlegnica.kibice-razem.pl

ZOBACZ OFERTĘ ZAJĘĆ

Aby wziąć udział w akcji “Zima w mieście” wypełnij deklarację (można przesłać mailem tpd.legnica@wp.pl lub telefonicznie 76 724-51-09) zawierającą:
imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna, wiek dziecka, szkoła/placówka do której dziecko uczęszcza, dni lub dzień w którym dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach i zapoznaj się z krótkim regulaminem uczestnictwa.

POBIERZ DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA

1. Zajęcia organizowane będą w dni powszednie od 19.01.2015 do 30.01.2015 w godzinach od 10:00-14:00 przez Ośrodek Kibice Razem, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica przy współpracy z Miejskim Oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
2. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci od 8 do 15 lat.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i młodzież podczas drogi na zajęcia i drogi powrotnej do domu.
4. Dzieci objęte będą fachową opieką tylko podczas zajęć animacyjnych w godzinach od 10:00-14:00.
5. Organizator zapewnia uczestnikom “Zima w mieście” napoje oraz poczęstunek.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przyjęcia uwag związanych z grafikiem zajęć, w szczególności do wytycznych związanych z udziałem zajęć tanecznych i plenerowych.
7. Organizator wymaga zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji, przyprowadzając pociechę na pierwsze zajęcia.
8. Organizator wymaga pisemnego potwierdzenia od opiekuna, który deklaruje zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończonych zajęciach.

Zobaczcie jak ciekawie spędzili czas w mieście uczestnicy ubiegłorocznych edycji. To film zrealizowany w ramach warsztatów telewizyjnych, które były przeprowadzone z dziećmi i młodzieżą.


prod. A. Kobel