ZMIANY W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE WOLONTARIATU TPD

9 lutego w siedzibie legnickiego Oddziału TPD odbyło się posiedzenie Miejskiej Młodzieżowej Rady Wolontariatu TPD. Przedstawiciele wolontariuszy z legnickich szkół i placówek spotkali się, aby omówić najbliższe przedsięwzięcia programowe i ustalić harmonogram działań współpracy z biurem Oddziału Miejskiego TPD. Młodzież wprowadziła również zmiany w składzie zarządu Rady. Z dotychczasowej funkcji przewodniczącego zrezygnował Paweł Dziopa, który swoje działania w tym roku przekierował na przygotowania do egzaminu maturalnego. Pełniącą obowiązki przewodniczącego przejęła Małgorzata Łupina. Zastępcą została Justyna Trojnacka. Skarbnikiem jest Anna Chowaniec, sekretarzem Anna Szaruga, zastępcą sekretarza Gabriela Łomańska. Warto zaznaczyć, że rada funckję zastępcy sekretarza będzie traktowała synonimicznie z osobą kronikarza, chcą bowiem prowadzić kronikę działalności Rady. Wolontariusze będą mieli także swojego rzecznika w osobie Barbary Wójtowicz.

rada_wolontariatu02

rada_wolontariatu01